Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Paslaugų teikimas namuose

Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” (Žin., 2006, Nr. 3-62).
Iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.

Būtinoji med. pagalba namuose teikiama pacientams tik ūmių susirgimų atvejais:
• Kai pacientas nevaikšto.
• Vaikus turinčius sunkią negalią.
• Suaugusiems, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė 0-25 procentų darbingumo lygį.
• Pacientus, kurie ūmiai, 24 valandų laikotarpiu, dėl ligų ar traumų negali savarankiškai judėti.
• Sergančius vaikus iki vienerių metų, jeigu vaiko kūno temperatūra yra aukštesnė nei 38,6 laipsnio ir yra dar vienas iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, naujai atsiradęs bėrimas, aukštų tonų riksmas, viduriavimas (daugiau kaip penkis kartus per parą).

1. Vaikams (iki 18 metų amžiaus) nesant suaugusiam asmeniui namuose, medicininė apžiūra neteikiama.
2. Gydytojų iškvietimai į namus neregistruojami įv. pažymų apie sveikatos būklę, TLK kompensuojamų receptų išrašymui.
3. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
4. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.
5. Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.
6. Iškvietimų į pacientų namus metu gydytojai pildo visą reikiamą dokumentaciją.